"Ptolemais. Zaginione miasto w Libii" - album z fotografiami Mirona Bogackiego
Dodane przez emes dnia 27 grudzień 2011 16:38:54
Ptolemais. Zaginione miasto w Libii Nakładem Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ukazał się album fotograficzny, będący świadectwem 10-letnich polskich prac archeologicznych w antycznym mieście: "Ptolemais. Zaginione miasto w Libii". Trzon albumu stanowią fotografie, które wykonał Miron Bogacki. Są to zarówno ujęcia wykonane z lotu ptaka, ukazujące stanowisko, które pretendują do miana dokumentacji archeologicznej, jak również wysublimowane fotografie artystyczne, majestatyczne panoramy pogrążonego piaskiem osiedla oraz zdjęcia przedstawiające ciężką pracę archeologów, konserwatorów i libijskich robotników. >>>
Treść rozszerzona

"Ptolemais. Zaginione miasto w Libii"

Nakładem Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ukazał się album fotograficzny, będący świadectwem 10-letnich polskich prac archeologicznych w antycznym mieście Ptolemais. Publikację przygotowano w formie dwujęzycznej: polskiej i angielskiej.

Ptolemais. Zaginione miasto w Libii

Album opatrzono dłuższym wprowadzeniem autorstwa dr. Jerzego Żelazowskiego w dzieje miasta Ptolemais, założonego w okresie hellenistycznym przez dynastię Ptolemeuszy (k. IV-I wiek p.n.e.). Złoty okres, jako stolica prowincji, miasto przeżywało aż do schyłku starożytności. Opisano również historię badań. Szczególnie podkreślono rolę nieżyjące inicjatora polskiego projektu archeologicznego - prof. Tomasza Mikockiego.

Trzon albumu stanowią fotografie, które wykonał Miron Bogacki. Są to zarówno ujęcia wykonane z lotu ptaka (z pokładu latawca), ukazujące starożytne stanowisko, które pretendują do miana dokumentacji archeologicznej, jak również wysublimowane fotografie artystyczne, majestatyczne panoramy pogrążonego piaskiem osiedla. Autor wykonał również zdjęcia przedstawiające ciężką pracę archeologów, konserwatorów i libijskich robotników fizycznych.

Nie zabrakło również wizerunków detali - skarbu monet czy wielobarwnych malowideł i mozaik. Album wieńczy kilkanaście prac wykonanych w czasie przechadzek po okolicy. To portrety lokalnych mieszkańców, sceny z życia codziennego członków misji badawczej i landszafty.

W książce opublikowano również całościowy plan Ptolemais i graficzne wyniki badań geofizycznych prowadzonych przez prof. Krzysztofa Misiewicza.

Głównym sponsorem publikacji jest Budimex, wieloletni mecenas misji. Więcej informacji na temat warszawskich badań można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce