Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) publikuje "Raport Autostradowy 2005-2006"
Dodane przez emes dnia 11 styczeń 2012 00:22:07
Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) publikuje "Raport Autostradowy" Wyniki badań archeologicznych wykonywanych w latach 2005-2006 na trasie planowanych autostrad A-1, A-2, A-4 i obwodnic miast opublikował NID. Publikacja pt. "Raport 2005-2006" ukazała się pod redakcją prof. dr hab. Sławomira Kadrowa. Wydana publikacja jest kontynuacją i rozwinięciem periodyków wydawanych przez Ośrodek Ratowniczych Badań Archeologicznych oraz Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Najnowszy tom Raportów ukazał się w większym formacie i nowej, atrakcyjnej formie graficznej. Publikacja zawiera 27 artykułów autorstwa 49 badaczy, którzy prezentują wyniki swoich prac. W przygotowaniu jest Raport obejmujący lata 2007-2008, którego wydanie planowane jest pod koniec 2012 r. >>>
Treść rozszerzona

Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) publikuje "Raport Autostradowy"

Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) publikuje "Raport Autostradowy"Wyniki badań archeologicznych wykonywanych w latach 2005-2006 na trasie planowanych autostrad A-1, A-2, A-4 i obwodnic miast opublikował NID - poinformował PAP Dariusz Bogacz, rzecznik prasowy instytucji. Publikacja pt. "Raport 2005-2006" ukazała się pod redakcją prof. dr hab. Sławomira Kadrowa.

"Mamy nadzieję, że podzielają Państwo nasze przekonanie, iż niniejsza publikacja jest cennym źródłem informacji, stanowiącym inspirację i ożywienie naukowej dyskusji na temat ratowniczych badań archeologicznych na trasach budowy dróg w Polsce" - czytamy w informacji prasowej NID.

Wydana publikacja jest kontynuacją i rozwinięciem periodyków wydawanych przez Ośrodek Ratowniczych Badań Archeologicznych oraz Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Badania archeologiczne wykonano na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Pierwszy tom Raportów obejmujący lata 1996-1999 ukazał się w 2001 r. Teraz po raz pierwszy tom ukazał się w większym formacie i nowej, atrakcyjnej formie graficznej.

Publikacja zawiera 27 artykułów autorstwa 49 badaczy, którzy prezentują wyniki swoich prac oraz dzielą się bardziej szczegółowymi rozważaniami na temat wybranych aspektów problematyki badanych stanowisk archeologicznych.

W Raporcie zaprezentowano informacje na temat geograficznego położenia stanowisk archeologicznych, historii odkrycia, dotychczas przeprowadzonych badań, opis odkrytych obiektów, a także materiały ilustracyjne w postaci map rozkładu przestrzennego obiektów, rycin, zdjęć obiektów i stanowisk.

W składzie Komitetu Redakcyjnego tomu znaleźli się: prof. dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. dr hab. Bogusław Gediga, prof. dr hab. Aleksander Kośko oraz prof. dr hab. Janusz Kruk.

W przygotowaniu jest Raport obejmujący lata 2007-2008, którego wydanie planowane jest pod koniec 2012 r.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce