Krzemionki: nowy program edukacyjny Muzeum
Dodane przez ploszczak dnia 17 luty 2012 11:11:42
Zabawa w archeologa. Fot. Krzemionki - Monika Bajka. Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki przygotowało dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów program edukacyjny prezentujący życie codzienne ludzi młodszej epoki kamienia oraz odsłaniający kulisy pracy archeologa. Zajęcia będą odbywać się na terenie zrekonstruowanej wioski neolitycznej, której klimat w niepowtarzalny sposób przybliża atmosferę pradziejów. Grupy szkolne odwiedzające Muzeum mogą wziąć udział w lekcjach o różnorodnej tematyce. >>>
Treść rozszerzona

Nowy program edukacyjny Muzeum w Krzemionkach

Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki przygotowało dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów program edukacyjny prezentujący życie codzienne ludzi młodszej epoki kamienia oraz odsłaniający kulisy pracy archeologa.

Zajęcia będą odbywać się na terenie zrekonstruowanej wioski neolitycznej, której klimat w niepowtarzalny sposób przybliża atmosferę pradziejów. Grupy szkolne odwiedzające Muzeum mogą wziąć udział w lekcjach o różnorodnej tematyce.

Praca na żarnach. Fot. Krzemionki - Artur Jedynak.

Zajęcia pt. W neolitycznej osadzie wprowadzają dzieci w świat neolitycznych górników zamieszkujących osady nad Kamienną około 5000 lat temu. Uczestnicy dowiadują się jak ówcześnie zdobywano pożywienie, budowano domostwa, powstawały pierwsze rzemiosła i specjalizacje zawodowe, a także jak mógł wyglądać handel oraz wierzenia młodszej epoki kamienia. Lekcja prowadzona jest w formie wycieczki po wiosce, podczas której dzieci odwiedzają kolejne stanowiska i samodzielnie wykonują różne prace. Mogą np. sprawdzić działanie krzemiennego narzędzia, najprostszego żarna czy też przygotować naczynie ceramiczne bez użycia koła garncarskiego.

Pradziejowe myślistwo. Fot. Krzemionki - Artur Jedynak.

Przygotowywanie ceramiki. Fot. Krzemionki - Artur Jedynak.

Lekcja muzealna Zawód Archeolog odkrywa przed dziećmi tajniki tego fascynującego zajęcia. Obejmuje ona prezentację najciekawszych odkryć archeologicznych ostatnich lat jak i zabawę w wykopaliska w specjalnie przygotowanym do tego celu wykopie archeologicznym. Młodzi adepci archeologii poznają tu różne techniki prac wykopaliskowych, dowiadują się też w jakim celu wykonuje się dokumentację prac badawczych i co dzieje się z zabytkami po wyjęciu ich z ziemi. Istotą lekcji jest też przekazanie zasad prawidłowego postępowania z przypadkowymi znaleziskami archeologicznymi.

Zabawa w archeologa. Fot. Krzemionki - Monika Bajka.

Lekcje muzealne można, a nawet trzeba, połączyć ze zwiedzaniem prahistorycznych kopalń krzemienia pasiastego, które są jednym z najwspanialszych zabytków archeologicznych Europy.

Więcej informacji na temat zajęć edukacyjnych można uzyskać pod numerem telefonu Muzeum w Krzemionkach: 669 970 489 lub 41 262 09 78.