"Odkryte stulecia - stargardzki kwartał IX w świetle badań archeologicznych"
Dodane przez emes dnia 22 luty 2012 11:28:00
Pierwszy folder z serii Badania archeologiczne Muzeum w Stargardzie: "Odkryte stulecia - stargardzki kwartał IX w świetle badań archeologicznych". Opublikowano pierwszy folder z serii Badania archeologiczne Muzeum w Stargardzie: "Odkryte stulecia - stargardzki kwartał IX w świetle badań archeologicznych". Publikacja zawiera informacje o wynikach wykopalisk, które przeprowadzono w latach 2007-2008. Badania na obszarze o powierzchni ponad 11.000 m.kw. przyczyniły się do nowego spojrzenia na dzieje miasta. "Wszelkie informacje, które udało się wydobyć w trakcie prac wykopaliskowych stały się istotnym elementem poznania cząstki codzienności tego hanzeatyckiego ośrodka. Ponad dwa tysiąclecia przemian kulturowych i społecznych ujrzało wreszcie światło dzienne. W ten sposób powstał pomost łączący nas - współczesnych, z dawnymi mieszkańcami pomorskiego Stargardu" - czytamy w folderze. >>>
Treść rozszerzona

Popularnonaukowo o badaniach archeologicznych w Stargardzie

Pierwszy folder z serii Badania archeologiczne Muzeum w Stargardzie: "Odkryte stulecia - stargardzki kwartał IX w świetle badań archeologicznych".Opublikowano pierwszy folder z serii Badania archeologiczne Muzeum w Stargardzie: "Odkryte stulecia - stargardzki kwartał IX w świetle badań archeologicznych". Publikacja zawiera informacje o wynikach wykopalisk, które przeprowadzono w latach 2007-2008. Były to w tym czasie największe miejskie prace archeologiczne przeprowadzone na Pomorzu Zachodnim.

Badania na obszarze o powierzchni ponad 11 000 m kw. przyczyniły się do nowego spojrzenia na dzieje miasta. Przebadano obiekty i nawarstwienia kulturowe o historii liczącej ponad dwa tysiąclecia. Ujawniono liczne pozostałości elementów kultury materialnej, których analiza przyczyniła się do próby rekonstrukcji wielu aspektów życia dawnych stargardzian.

W wyniku badań wykopaliskowych uzyskano wielką liczbę materiału zabytkowego - w sumie 170 tys. fragmentów materiału ruchomego, jak ceramika, szkło, kości oraz ponad tysiąc tzw. zabytków wydzielonych, czyli wartych szczególnej uwagi. Są wśród nich monety, ozdoby, przedmioty związane z rzemiosłem.

Wśród najstarszych śladów po osadnictwie człowieka znalezionych w czasie wykopalisk w Stargardzie są pozostałości naczyń użytkowanych przez przedstawicieli kultury łużyckiej w VII wieku p.n.e. - odkryto ich ponad 21 tys. fragmentów. Zaskakujące było odkrycie cmentarzyska szkieletowego, pozakościelnego. Zarejestrowano 32 groby, których chronologię określono wstępnie na połowę XII wieku. Niezwykle bogate są znaleziska z okresu średniowiecza. Wśród nich jest odkrycie ludwisarni z XIII/XIV wieku. Po warsztacie metalurga zachowały się liczne fragmenty glinianych form odlewniczych. Z tego samego okresu archeolodzy wiele interesujących przedmiotów wydobyli z latryn: monety, zestawy tkackie czy grzebienie rogowe.

W wyniku badań wykopaliskowych możliwe stało się przybliżenie codziennego życia postaci znanych ze źródeł pisanych. Zapisy wymieniają wielu właścicieli poszczególnych działek od XVII wieku. Wśród nich jest David Herlitz, zwany Herliciusem, który parał się astrologią, medycyną i matematyką.

"Wszelkie informacje, które udało się wydobyć w trakcie prac wykopaliskowych stały się istotnym elementem poznania cząstki codzienności tego hanzeatyckiego ośrodka. Ponad dwa tysiąclecia przemian kulturowych i społecznych ujrzało wreszcie światło dzienne. W ten sposób powstał pomost łączący nas - współczesnych, z dawnymi mieszkańcami pomorskiego Stargardu" - czytamy w folderze.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce