"Mennictwo celtyckie na Kujawach" - nowa publikacja Małgorzaty i Mirosława Andrałojć
Dodane przez emes dnia 03 marzec 2012 01:00:31
"Mennictwo celtyckie na Kujawach". Publikację poświęconą dokonanym w ostatnich latach odkryciom monet celtyckich na Kujawach, wydali poznańscy archeolodzy Małgorzata i Mirosław Andrałojć z Pracowni Archeologicznej REFUGIUM z Poznania. Publikację poświęconą dokonanym w ostatnich latach odkryciom monet celtyckich na Kujawach, wydali poznańscy archeolodzy Małgorzata i Mirosław Andrałojć z Pracowni Archeologicznej REFUGIUM z Poznania. Publikacja ukazała się jednocześnie w formie e-booka. Autorzy analizują odkrycia monet celtyckich znalezionych w północnej Polsce na szerszym tle, porównując ze znaleziskami ze Śląska, Małopolski i z okolic Kalisza. Wskazują argumenty świadczące o funkcjonowaniu na ziemiach polskich osobnej strefy schyłkowego mennictwa celtyckiego, w tym o wytwarzaniu dwóch zbliżonych typów staterów w rejonie Inowrocławia. Publikację wydano w wersji dwujęzycznej - angielskiej i polskiej. Można ją ściągnąć za darmo ze strony internetowej. >>>
Treść rozszerzona

Ukazała się książka "Mennictwo celtyckie na Kujawach"

"Mennictwo celtyckie na Kujawach". Publikację poświęconą dokonanym w ostatnich latach odkryciom monet celtyckich na Kujawach, wydali poznańscy archeolodzy Małgorzata i Mirosław Andrałojć z Pracowni Archeologicznej REFUGIUM z Poznania. Publikację poświęconą dokonanym w ostatnich latach odkryciom monet celtyckich na Kujawach, wydali poznańscy archeolodzy Małgorzata i Mirosław Andrałojć z Pracowni Archeologicznej REFUGIUM z Poznania. Publikacja ukazała się jednocześnie w formie e-booka.

Autorzy analizują odkrycia monet celtyckich znalezionych w północnej Polsce na szerszym tle, porównując ze znaleziskami ze Śląska, Małopolski i z okolic Kalisza. Wskazują argumenty świadczące o funkcjonowaniu na ziemiach polskich osobnej strefy schyłkowego mennictwa celtyckiego, w tym o wytwarzaniu dwóch zbliżonych typów staterów w rejonie Inowrocławia. Jest to według badaczy mennictwo Związku Lugijskiego, stworzone przez grupy Celtów (celto-dackie, bojskie, helweckie i gallo-belgijskie), zmuszone do migracji na teren ziem polskich w wyniku wojen z Burebistą i wojen gallijskich.

Duży przyrost znanych monet, w tym celtyckich, jaki dokonuje się w ostatnich dekadach w Polsce związany jest z zastosowaniem przez badaczy nowoczesnego sprzętu - detektorów metali. Jednak, jak zauważają autorzy we wstępie, środowisko archeologiczne w Polsce nie wypracowało dotąd ani jednolitego stanowiska wobec tego problemu, ani nie podjęło wysiłku adaptacji detektorów metali dla potrzeb badań archeologicznych. Poznańscy archeolodzy próbują wypełnić tę lukę posiłkując się konkretnym przykładem - własnymi badaniami terenowymi i analizami gabinetowymi.

Publikację wydano w wersji dwujęzycznej - angielskiej i polskiej. Można ją ściągnąć za darmo ze strony: http://archeo.edu.pl/mennictwoceltyckie/

Autorzy książki to poznańscy archeolodzy Małgorzata i Mirosław Andrałojć, którzy opublikowali wiele prac z zakresu archeologii, numizmatyki i sfragistyki, m. in. dotyczące odkryć skarbów wczesnośredniowiecznych, pierwszej polskiej bulli książęcej i problematyki nieinwazyjnych badań archeologicznych.

PAP - Nauka w Polsce