Goździelin: archeolodzy zbadali pozostałości osady z okresu rzymskiego
Dodane przez ploszczak dnia 07 październik 2012 12:20:25
Goździelin stanowisko 8. Eksploracja paleniska chaty. W miejscowości Goździelin (woj. Świętokrzyskie, gm. Bodzechów) w czasie prac archeologicznych przy budowie kanalizacji natrafiono na pozostałości osady z okresu rzymskiego. Najważniejszym odkryciem okazały się pozostałości chaty zagłębionej w ziemię (ziemianki) z zachowanymi śladami konstrukcji drewnianej, paleniskiem i pozostałościami codziennej działalności człowieka sprzed 1800 lat (liczne fragmenty ceramiki, kości zwierzęcych czy skorup jaj). >>>
Treść rozszerzona

Kolejne odkrycia archeologiczne przy budowie kanalizacji sanitarnej w gminie Bodzechów, woj. świętokrzyskie.

Trwają prace archeologiczne przy budowie kolektora sanitarnego w gminie Bodzechów. Są one kolejnym etapem działań zmierzających do czynnej ochrony stanowisk archeologicznych w miejscowościach położonych na prawym brzegu rzeki Kamiennej. W 2011 roku przebadano fragment jednej z najstarszych osad neolitycznych w regionie (Szewna), natomiast w tym roku, w miejscowości Goździelin natrafiono na pozostałości osady z okresu rzymskiego.

Goździelin stanowisko 8. Praca na wykopie.
Goździelin stanowisko 8. Praca na wykopie.

Prace archeologiczne w Goździelinie odbywały się w dość nietypowych warunkach - w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań gospodarczych państwa Kaczyńskich i Pronobisów. Podczas wykopalisk udało się potwierdzić informacje uzyskane w latach 2008-2010, w wyniku prowadzonych w rejonie Goździelina badań powierzchniowych. Zarejestrowano kilka obiektów osadniczych pochodzących przede wszystkim z początku naszej ery, ale również ze średniowiecza i nowożytności.

Najważniejszym odkryciem okazały się pozostałości chaty zagłębionej w ziemię (ziemianki) z zachowanymi śladami konstrukcji drewnianej, paleniskiem i pozostałościami codziennej działalności człowieka sprzed 1800 lat. Były to liczne fragmenty ceramiki, kości zwierzęcych czy skorup jaj.

Goździelin stanowisko 8. Profil chaty ziemiankowej.
Profil chaty ziemiankowej.

Goździelin stanowisko 8. Eksploracja paleniska chaty.
Eksploracja paleniska chaty.

Goździelin stanowisko 8. Dokumentacja rysunkowa paleniska.
Dokumentacja rysunkowa paleniska.

Wyjątkowy, jak na obiekt z tego okresu był "depozyt" jaj odkryty w jednym z dołków posłupowych.

Goździelin stanowisko 8. Depozyt ptasich jaj oraz przęślik w jednym zdołków posłupowych.
Depozyt ptasich jaj oraz przęślik w jednym zdołków posłupowych.

Ponadto w otoczeniu chaty zarejestrowano dwa zagłębienia, z których jedno pełniło zapewne funkcje gospodarcze. W tej właśnie jamie odkryto wykonaną z brązu zapinkę (fibulę) służącą do spinania elementów ubioru.

Goździelin stanowisko 8. Zapinka z brązu znaleziona w jednej z jam.
Zapinka z brązu znaleziona w jednej z jam.

Równie ciekawy okazał się drugi obiekt towarzyszący domostwu, gdyż zawierał liczne fragmenty żużli żelaznych oraz pojedyncze części przedmiotów metalowych. Charakterystyczne, tzw. miseczkowe żużle, powstające w wyniku obróbki żelaza pozyskanego w piecach kotlinkowych, pozwalają przypuszczać, iż istniał tu niewielki warsztat kuźniczy.

W trakcie badań pobrano również do analizy kilka fragmentów rudy żelaza oraz próbki węgla drzewnego z paleniska chaty. Posłużą one do określenia pochodzenia surowca służącego do produkcji żelaza oraz pozwolą na dokładne datowanie okresu użytkowania domostwa. Być może planowane dalsze badania pozostałości jaj i kości zwierzęcych pozwolą na bliższe określenie diety mieszkańców tej pradziejowej osady oraz sposobów w jaki zdobywali pożywienie. Równolegle z badaniami wykopaliskowymi wykonano serię wierceń, dzięki którym udało się określić zasięg i grubość nawarstwień kulturowych w sąsiedztwie badanego obszaru.

Prace wykopaliskowe na stanowisku 8 w Goździelinie były prowadzone przez Urszulę Jedynak z Pracowni Badań i Nadzorów Archeologicznych "Labrys" we współpracy z archeologami z Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki - Arturem Jedynakiem i Kamilem Kapturem.

Artur Jedynak