"Archeologiczna autostrada" w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie
Dodane przez emes dnia 11 październik 2012 16:04:42
"Archeologiczna autostrada" w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie "Archeologiczna autostrada. Wykopaliska przy wielkich inwestycjach drogowych pod Krakowem" to tytuł nowej ekspozycji czasowej w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie (PMA). Ekspozycja to pokłosie badań prowadzonych na ogromną skalę w latach 1997-2010 pod Krakowem. Ukazuje problematykę archeologicznych badań ratowniczych, głównie związanych z rozwojem infrastruktury drogowej. Wystawa będzie czynna do końca lutego 2013 roku. >>>
Treść rozszerzona

Zabytki z autostrad w warszawskim muzeum

"Archeologiczna autostrada. Wykopaliska przy wielkich inwestycjach drogowych pod Krakowem" to tytuł nowej ekspozycji czasowej w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie (PMA). Wystawa będzie czynna do końca lutego 2013 roku.

"Archeologiczna autostrada" w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie

Ekspozycja ukazuje problematykę archeologicznych badań ratowniczych, prowadzonych na wielką skalę podczas wielkich prac inwestycyjnych, głównie związanych z rozwojem infrastruktury drogowej.

"Archeologiczna autostrada" w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Fot. PMA w Warszawie. "Wystawa jest pięknie zaaranżowana. Całość ma charakter swoistej wędrówki wzdłuż autostrady. Jest to swego rodzaju reportaż z takiej wędrówki, wędrówki zarówno w sensie przestrzennym, jak i poprzez wieki i tysiąclecia. Oprócz zabytków archeologicznych, pokazane są rekonstrukcje komputerowe ozdób, domostw, grobów, studni i pieców garncarskich" - informuje Halina Czubaszek z PMA.

Na wystawie przedstawione są najciekawsze odkrycia z badań w latach 1997-2010, przeprowadzonych na budowanej autostradzie między Krakowem a Bochnią oraz z północnej i południowej obwodnicy stolicy Małopolski. Tereny te mają bardzo urodzajne gleby, co przyczyniło się do bardzo do intensywnego zasiedlanie ich przez całe pradzieje.

Na obszarze ponad 200 hektarów przebadano 121 stanowisk archeologicznych datowanych od epoki kamienia - neolitu, poprzez osady i cmentarzyska z epoki brązu i żelaza, osady z kulturą celtycką, z okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza, aż po XIX wiek. Oprócz śladów po zabudowie, archeolodzy odkryli również ogromne ilości materiałów zabytkowych, wśród których znajdują się okazy o wielkiej wartości naukowej. Wśród nich jest wczesnoneolityczna gliniana figurka kobiety z Modlnicy sprzed 7 tysięcy lat czy skarb składający się z ponad 50 ozdób wykonanych z brązu i żelaza.

Za koncepcję, scenariusz i opracowanie merytoryczne wystawy odpowiadają Justyna Rodak i Albert Zastawny z Krakowa. Projekt plastyczny wykonał Marek Grosse. Komisarzem wystawy w Warszawie jest Joanna Kołacińska.

PAP - Nauka w Polsce

O wystawie na stronie PMA w Warszawie