Projekt "Spotkania z przeszłością - archeologia dla dzieci"
Dodane przez emes dnia 19 listopad 2012 08:47:12
Archeologia dla dzieci. Fot. Katarzyna Surma. Pomysłodawcami projektu "Spotkania z przeszłością - archeologia dla dzieci" są studenci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego działający w Studenckim Kole Naukowym Archeologii Doświadczalnej. Pomysł jest realizowany we współpracy z pracownikami naukowymi IA UW. Skierowany jest przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych klas 4-6, a także ich rodziców i opiekunów, którzy mogą również wziąć udział w warsztatach. >>>
Treść rozszerzona

Projekt "Spotkania z przeszłością - archeologia dla dzieci"

"Archeologiczna szkoła przetrwania", "Broń i walka - czy broń biała jest rzeczywiście biała?", "Pismo - abecadło z pieca spadło" - to przykładowe tematy zajęć tematycznych organizowanych w ramach Krajowej Inicjatywy Młodzieżowej, finansowanej przez unijny program "Młodzież w działaniu".

Archeologia dla dzieci. Fot. Katarzyna Surma.Udział w spotkaniach skierowanych do dzieci szkół podstawowych jest bezpłatny.

Pomysłodawcami projektu "Spotkania z przeszłością - archeologia dla dzieci" są studenci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego działający w Studenckim Kole Naukowym Archeologii Doświadczalnej. Pomysł jest realizowany we współpracy z pracownikami naukowymi IA UW. Skierowany jest przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych klas 4-6, a także ich rodziców i opiekunów, którzy mogą również wziąć udział w warsztatach.

"Projekt bazuje na nowoczesnej formie zdobywania wiedzy - edukacji interaktywnej, która pozwala przyswajać nowe wiadomości w przystępny i atrakcyjny sposób. Tematem wiodącym spotkań jest popularyzacja wiedzy o przeszłości i archeologii jako nauki oraz zapoznanie najmłodszych z dziedzictwem kulturowym i doświadczeniem archeologicznym. Chcemy przybliżyć uczestnikom różne dziedziny życia codziennego naszych przodków oraz udowodnić, że niezależnie od czasu i miejsca pewne rozwiązania były uniwersalne i niezmienne przez wieki" - mówi Joanna Witulska z IA UW.

Główny nacisk będzie położony na eksperyment archeologiczny. Każdy z młodych uczestników będzie mógł wykonać go indywidualnie, a w razie jakichkolwiek trudności skorzystać z pomocy koordynatorów projektu.

"W ten sposób chcemy zachęcać dzieci do zastanowienia się nad danym problemem naukowym i samodzielnego poszukiwania odpowiedniego rozwiązania. Pobudzi to kreatywność i inicjatywę najmłodszych oraz pokaże, że nauka wyłożona w prosty i przystępny sposób może być pasjonująca" - dodaje Witulska.

W ramach programu zaplanowano siedem spotkań w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (Krakowskie Przedmieścia 26/28, s. 1.09) odbywających się od października 2012 r. do maja 2013 r., w ostatnią sobotę miesiąca od godz. 10. oraz jedno wyjście do Centrum Nauki Kopernik na wystawę "Korzenie Cywilizacji" (w grudniu). Organizatorzy przewidzieli poczęstunek dla uczestników (także w formie kuchni historycznej).

Najbliższe spotkanie odbędzie się 24 listopada i poświęcone będzie tkactwu. Należy wcześniej zgłosić chęć uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej: archeologia.doswiadczalna.uw@gmail.com

Pełen spis warsztatów jest dostępny na stronie: http://archeologiadoswiadczalna.wordpress.com/

Źródło: PAP - Nauka w Polsce