Warszawa: konferencja "Nekropola memficka w świetle badań geoarcheologicznych i środowiskowych"
Dodane przez emes dnia 19 listopad 2012 08:49:10
II Konferencja Geoarcheologiczna odbędzie się w Instytucie Archeologii UKSW w Warszawie w dniach 7-8 grudnia. Tym razem jej podtytuł to "Memphite necropolis (Egypt) in the light of geoarchaeological and environmental research" - "Nekropola memficka (Egipt) w świetle badań geoarcheologicznych i środowiskowych". Tegoroczne obrady skupią się na prezentacji referatów związanych ze zmianami klimatycznymi i środowiskowymi, zarejestrowanymi w depozytach naturalnych i antropogenicznych w rejonie nekropolii memfickiej, włącznie z takimi stanowiskami jak Abu Roasz, Giza, Abusir, Sakkara, Meidum i Memfis (Mit Rahina). Fot. Wikimedia Commons, autor: Ian Sherlock, lic. CC BY-SA 2.0. II Konferencja Geoarcheologiczna odbędzie się w Instytucie Archeologii UKSW w Warszawie w dniach 7-8 grudnia. Tym razem jej podtytuł to "Memphite necropolis (Egypt) in the light of geoarchaeological and environmental research" - "Nekropola memficka (Egipt) w świetle badań geoarcheologicznych i środowiskowych". Tegoroczne obrady skupią się na prezentacji referatów związanych ze zmianami klimatycznymi i środowiskowymi, zarejestrowanymi w depozytach naturalnych i antropogenicznych w rejonie nekropolii memfickiej, włącznie z takimi stanowiskami jak Abu Roasz, Giza, Abusir, Sakkara, Meidum i Memfis (Mit Rahina). >>>
Treść rozszerzona

II Konferencja Geoarcheologiczna w Warszawie

Tym razem podtytuł sympozjum, które odbędzie się w dniach 7-8 grudnia to "Memphite necropolis (Egypt) in the light of geoarchaeological and environmental research" - "Nekropola memficka (Egipt) w świetle badań geoarcheologicznych i środowiskowych".

Spotkanie odbędzie się w Instytucie Archeologii UKSW w Warszawie - poinformował dr Fabian Welc, reprezentujący komitet organizacyjny.

Geoarcheologia, jako gałąź archeologii, skupia się na próbach rekonstrukcji starożytnego środowiska naturalnego, które ludzie zamieszkiwali i aktywnie zmieniali. Rozwija się korzystając z innych dziedzin, w tym geologii, geomorfologii, sedymentologii, klimatologii, pedologii, tworząc własny aparat naukowy.

Zbliżająca się konferencja ma na celu zaprezentowanie wyników interdyscyplinarnych badań geoarcheologicznych. Celem organizatorów jest stworzenie platformy wymiany informacji na tym polu wśród archeologów, sedymentologów, geografów, klimatologów i naukowców innych specjalności. Spotkanie ma na celu również nawiązanie ścisłej współpracy między badaczami i zapoczątkowanie nowych projektów badawczych.

Tegoroczne obrady skupią się na prezentacji referatów związanych ze zmianami klimatycznymi i środowiskowymi, zarejestrowanymi w depozytach naturalnych i antropogenicznych w rejonie nekropolii memfickiej, włącznie z takimi stanowiskami jak Abu Roasz, Giza, Abusir, Sakkara, Meidum i Memfis (Mit Rahina).

II Konferencja Geoarcheologiczna odbędzie się w Instytucie Archeologii UKSW w Warszawie w dniach 7-8 grudnia. Tym razem jej podtytuł to "Memphite necropolis (Egypt) in the light of geoarchaeological and environmental research" - "Nekropola memficka (Egipt) w świetle badań geoarcheologicznych i środowiskowych". Tegoroczne obrady skupią się na prezentacji referatów związanych ze zmianami klimatycznymi i środowiskowymi, zarejestrowanymi w depozytach naturalnych i antropogenicznych w rejonie nekropolii memfickiej, włącznie z takimi stanowiskami jak Abu Roasz, Giza, Abusir, Sakkara, Meidum i Memfis (Mit Rahina). Fot. Wikimedia Commons, autor: Ian Sherlock, lic. CC BY-SA 2.0.

Organizatorami spotkania są: Instytut Archeologii UKSW, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Czeski Instytut Egiptologii Uniwersytetu Karola w Pradze, Wydział Geologii UW. Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy dla uczestników są dostępne na stronie: http://www.geoarcheologia.uksw.edu.pl/.

Referaty będą prezentowane w języku angielskim.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce