Ostrów Lednicki: gród przebadano przy pomocy metod geofizycznych
Dodane przez emes dnia 06 grudzień 2012 22:38:34
Ostrów Lednicki - wał grodu. Fot. Michał Surma. Szeroko zakrojone badania nieinwazyjne wczesnośredniowiecznego założenia grodowego na Ostrowie Lednickim (woj. wielkopolskie), jednego z ważniejszych ośrodków we wczesnych etapach formowania się polskiej państwowości, przeprowadzono w ramach międzynarodowego projektu naukowego. "Stratygrafia wybranych grodów najstarszego państwa Przemyślidów i Piastów w świetle porównawczych badań nieinwazyjnych" - to wspólne przedsięwzięcie Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i Instytutu Archeologii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. >>>
Treść rozszerzona

Gród na Ostrowie Lednickim przebadano przy pomocy metod geofizycznych

Szeroko zakrojone badania nieinwazyjne wczesnośredniowiecznego założenia grodowego na Ostrowie Lednickim (woj. wielkopolskie), jednego z ważniejszych ośrodków we wczesnych etapach formowania się polskiej państwowości, przeprowadzono w ramach międzynarodowego projektu naukowego.

"Stratygrafia wybranych grodów najstarszego państwa Przemyślidów i Piastów w świetle porównawczych badań nieinwazyjnych" - to wspólne przedsięwzięcie Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i Instytutu Archeologii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. W czasie prac zastosowano urządzenia będące własnością tej ostatniej instytucji, które obsługiwał dr Roman Křivánek. Czeski badacz wykonał również interpretacje map geofizycznych.

To już kolejne prace geofizyczne przeprowadzone w tym miejscu. Wcześniejsze prowadzone były w latach 80. i 90. ubiegłego wieku. Dopiero obecne, wykonane w czasie ostatnich trzech lat, objęły swym zasięgiem duży obszar wyspy - w sumie ponad 3 ha. Zastosowano dwie metody: magnetometryczną i elektrooporową.

"Badaniom magnetometrycznym poddano większość dostępnego obszaru grodu - z wyjątkiem pokrytego dachem palatium oraz przedgrodzie i wybrane miejsca na zachodnim brzegu jeziora" - wyjaśnia Arkadiusz Tabaka, kustosz w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (Oddział Wczesnopiastowska Rezydencja na Ostrowie Lednickim).

Ostrów Lednicki - wał grodu. Fot. Michał Surma.
Ostrów Lednicki - wał grodu.
Fot. Michał Surma.

Badaczom udało się potwierdzić kolejne ślady intensywnego osadnictwa w północnej części przedgrodzia - obok miejsca wcześniejszych prac wykopaliskowych, w trakcie których odkryto m.in. pozostałości o charakterze mieszkalnym. Natomiast wzdłuż zachodniego brzegu uchwycono relikty konstrukcji kamiennych - zapewne fragmenty drogi lub wzmocnienia umocnień brzegu. Metody nieinwazyjne pomogły również umiejscowić hipotetyczne miejsce, w którym znajdowała się brama - w południowej części umocnień grodowych.

Badania w ramach tego projektu będą kontynuowane w 2013 roku, zarówno na terenie wyspy, jak i w obrębie innych grodzisk Wielkopolski.

Ostrów Lednicki to hipotetyczna rezydencja Dąbrówki - żony Mieszka I. Być może tutaj urodził się pierwszy polski król - Bolesław Chrobry. Na terenie grodu znajdował się zespół pałacowo-sakralny, łącznie z kamiennym palatium, do którego przylegała kaplica. Tuż obok położony był kościół grodowy. Świetność miejsca przypada na X-XI wiek.

Ostrów Lednicki - ruiny palatium z kaplicą. Fot. Ferdziu, lic. CC-BY-SA-3.0-pl, źródło: Wikimedia Comons.
Ostrów Lednicki - ruiny palatium z kaplicą.
Fot. Wikimedia Comons, autor: Ferdziu, lic. CC BY-SA 3.0 PL.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce