Ramzes III został zamordowany, najpewniej w wyniku "spisku haremowego"
Dodane przez emes dnia 19 grudzień 2012 09:20:52
Mumia Ramzesa III. Fot. Wikimedia Commons. Naukowcy z międzynarodowego zespołu badawczego twierdzą, że znaleźli przekonujące dowody na to, iż faraon Ramzes III został zamordowany. Badania mumii władcy ujawniły głębokie rany cięte na szyi, które bez wątpienia spowodowały natychmiastową śmierć. Odkrycie rzuca nowe światło na długo dyskutowane okoliczności śmierci faraona oraz przebieg i skutki tzw. "spisku haremowego". >>>
Treść rozszerzona

Ramzes III został zamordowany, najpewniej w wyniku "spisku haremowego"

Naukowcy z międzynarodowego zespołu badawczego twierdzą, że znaleźli przekonujące dowody na to, iż faraon Ramzes III został zamordowany. Badania mumii władcy ujawniły głębokie rany cięte na szyi, które bez wątpienia spowodowały natychmiastową śmierć. Odkrycie rzuca nowe światło na długo dyskutowane okoliczności śmierci faraona oraz przebieg i skutki tzw. "spisku haremowego".

Zespołem naukowców kierował dr Albert Zink z Instytutu ds. Mumii Europejskiej Akademii w Bolzano (EURAC). Wyniki trwających rok kompleksowych badań opublikowane zostały w British Medical Journal.

Ramzes III został zamordowany, najpewniej w wyniku "spisku haremowego". Fot. Wikimedia Commons.

Ramzes III - faraon, władca starożytnego Egiptu z XX Dynastii, ostatni wielki monarcha Nowego Państwa. Uważa się, że panował w latach 1186-1155 p.n.e. (według innych opracowań 1183-1152 p.n.e.), przez okres 31 lat i 41 dni.

W 32. roku jego rządów na dworze doszło do spisku (nazwanego później "haremowym"), mającego na celu odsunięcie faraona od władzy. Pomysłodawczynią spisku była jedna z żon władcy - Teje (której syn Pentauret / Pentewere miał zostać następcą Ramzesa), jego członkami około 40. osób, wśród nich wysocy urzędnicy dworscy.

Z zachowanych dokumentów procesowych (m.in. tzw. Judicial Papyrus of Turin - Sądowy Papirus Turyński) wynika, że wszyscy spiskowcy i zamachowcy zostali ujęci i osądzeni. Większość z nich otrzymała wyroki śmierci lub nakazy popełnienia samobójstwa. W świetle dokumentów nie jest jednak jednoznacznie jasne, czy zamach był udany - czy Ramzes III został w wyniku spisku zamordowany czy przeżył.

Szczątki Ramzesa III zostały złożone we wspaniałym sarkofagu w tzw. "Grobowcu Harfiarzy" (KV11) w Dolinie Królów, później mumię przeniesiono do grobowca-skrytki o symbolu DB-320 w Deir el-Bahari, gdzie została odnaleziona w 1881 roku.

Sarkofag Ramzesa III, obecnie w muzeum w Luwrze w Paryżu. Fot. Wikimedia Commons.

Kompleksowe badania mumii Ramzesa III trwały rok. Ich celem była weryfikacja rzeczywistego przebiegu "spisku haremowego" oraz określenie czy Ramzes III został zabity w wyniku zamachu.

Tomografia komputerowa mumii ujawniła głębokie rany cięte na szyi, zadane prawdopodobnie nożem lub innym ostrym narzędziem. Zdaniem paleopatologa dr. Alberta Zinka niewątpliwie spowodowały one natychmiastową śmierć. Ponadto gruba warstwa bandaży na szyi faraona skrywała umieszczony w ranie amulet "Oko Horusa", symbol odrodzenia i powracania do zdrowia, w tym przypadku mający uzdrowić monarchę przed jego podróżą w zaświaty.

Mumia Ramzesa III. Fot. Wikimedia Commons.

Badaniami objęta została również mumia bezimiennego mężczyzny (o symbolu "E"), odnaleziona także w skrytce DB-320, co do której były podejrzenia, że może być mumią księcia Pentaureta (Pentewere).

Badania ujawniły wiek pochowanego - 18-20 lat, zniekształcenia sugerujące gwałtowną śmierć (np. wskutek uduszenia) oraz bliskie pokrewieństwo z zamordowanym faraonem. Ponadto ciało zostało zabalsamowane "w niezwykły sposób" (bez usuwania organów wewnętrznych) i owinięte w "rytualnie nieczystą" skórę kozy, co może być interpretowane jako dowód na pośmiertną karę w postaci nie-królewskiej procedury pochówku. Naukowcy uważają za wysoce prawdopodobne, że badana mumia kryje szczątki księcia Pentaureta.


Oryginalny artykuł w British Medical Journal (tam też zdjęcia) > Revisiting the harem conspiracy and death of Ramesses III: anthropological, forensic, radiological, and genetic study.