Badania z zastosowaniem LiDAR-u w okolicach Suwałk
Dodane przez emes dnia 09 styczeń 2013 11:44:47
Kurhan na terenie cmentarzyska Jaćwingów w Szwajcarii koło Suwałk. Fot. Przemysław Idzkiewicz, lic. CC BY-SA 1.0.Badania z pomocą LiDAR-u na Suwalszczyźnie pozwoliły uzyskać szczegółowe, trójwymiarowe plany ponad dwudziestu zarejestrowanych stanowisk archeologicznych, a także zidentyfikować kilkanaście nowych. Badaniami objęto m.in. teren słynnego cmentarzyska kurhanowego w Szwajcarii k. Suwałk oraz obszar wokół grodzisk w Szurpiłach, Osinkach i Jeglińcu. >>>
Treść rozszerzona

Archeolodzy zastosowali LiDAR w północno-wschodniej Polsce

Skupiska kopców kamienno-ziemnych - najprawdopodobniej kurhanów i fragmenty wczesnośredniowiecznych wałów i kopców strażniczych zlokalizowali na Suwalszczyźnie archeolodzy z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (PMA).

"Rozpoznaliśmy obszar 100 km kw. przy użyciu lotniczego skanowania laserowego (LiDAR). Badaniami objęliśmy zarówno znane stanowiska archeologiczne, jak również tereny silnie zalesione i podmokłe, które dotychczas były dla nas nieznane" - wyjaśnia Cezary Sobczyk, kierownik projektu z Działu Archeologii Bałtów PMA.

Badaniami objęto m.in. teren słynnego cmentarzyska kurhanowego w Szwajcarii k. Suwałk oraz obszar wokół grodzisk w Szurpiłach, Osinkach i Jeglińcu. Analiza utworzonych na podstawie wyników skanowania numerycznych modeli terenu, dostarczyła informacji na temat stanu zachowania i morfologii kilkudziesięciu stanowisk o własnej formie terenowej. Skanowanie wykonała firma MGGP Aero.

Kurhan na terenie cmentarzyska Jaćwingów w Szwajcarii koło Suwałk. Fot. Przemysław Idzkiewicz, lic. CC BY-SA 1.0.
Kurhan na terenie cmentarzyska Jaćwingów w Szwajcarii koło Suwałk. 
Fot. Przemysław Idzkiewicz, lic. CC BY-SA 1.0.

"Zastosowanie LiDARu na Suwalszczyźnie pozwoliło uzyskać szczegółowe, trójwymiarowe plany ponad dwudziestu zarejestrowanych stanowisk archeologicznych, a także zidentyfikować kilkanaście nowych" - dodaje archeolog.

Wyniki przeprowadzonych badań archeolodzy skonfrontowali w terenie, w czasie badań powierzchniowych. "Jednak dla potwierdzenia funkcji, określenia chronologii i przynależności kulturowej nowoodkrytych stanowisk należy przeprowadzić w ich obrębie wykopaliska" - uważa Sobczyk.

Część uzyskanych wyników wykorzystana będzie w projekcie realizowanym przez Dział Archeologii Bałtów PMA: Atlas Grodzisk Jaćwieży.

Badania z pomocą LiDAR-u oraz prospekcję terenową wykonano w 2012 roku. Projekt sfinansowano dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach priorytetu 5 "Ochrona zabytków archeologicznych" - Nowe metody identyfikacji i weryfikacji stanowisk na Suwalszczyźnie.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce