"Dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego w Poznaniu" - podręcznik dla nauczycieli
Dodane przez emes dnia 08 marzec 2013 09:55:24
"Dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego w Poznaniu" - podręcznik kierowany do nauczycieli i edukatorów zatytułowany "Dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego w Poznaniu" ukazał się nakładem Centrum Turystyki Kulturowej TraktPodręcznik kierowany do nauczycieli i edukatorów zatytułowany "Dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego w Poznaniu" ukazał się nakładem Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. Prace nad publikacją, liczącą blisko 400 stron i zawierającą niemal 150 barwnych fotografii, rycin, map, trwały rok. Artykuły napisało w sumie czterdziestu autorów. >>>
Treść rozszerzona

Ukazał się podręcznik na temat Ostrowa Tumskiego w Poznaniu

"Dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego w Poznaniu" - podręcznik kierowany do nauczycieli i edukatorów zatytułowany "Dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego w Poznaniu" ukazał się nakładem Centrum Turystyki Kulturowej TraktPodręcznik kierowany do nauczycieli i edukatorów zatytułowany "Dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego w Poznaniu" ukazał się nakładem Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. Prace nad publikacją, liczącą blisko 400 stron i zawierającą niemal 150 barwnych fotografii, rycin, map, trwały rok. Artykuły napisało w sumie czterdziestu autorów.

Publikacja powstała przy bliskiej współpracy z naukowcami Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu oraz nauczycielami z poznańskich szkół. "Dzięki tak zróżnicowanemu spojrzeniu powstało wydawnictwo wielopłaszczyznowe, który łączy rozważania teoretyczne i naukowe z praktyką edukacyjną i nauczycielską" - informuje CTK TRAKT.

Podręcznik przedstawia dziedzictwo poznańskiego Ostrowa Tumskiego od założenia poznańskiego grodu aż po współczesność. Ukazano różne płaszczyzny terenu: geograficzną, historyczną, archeologiczną, artystyczną, duchową oraz turystyczną.

Podręcznik kierowany jest nie tylko do nauczycieli historii, ale również języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, geografii, przyrody, wiedzy o kulturze, plastyki, muzyki, religii, etyki - na wszystkich poziomach nauczania. "Oznacza to, że z podręcznika może skorzystać zarówno nauczyciel wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, gimnazjum, jak i liceum. Walorem podręcznika jest także to, że jest on zgodny z nową podstawą programową, a więc może być wykorzystywany przez nauczycieli w ich codziennej pracy" - przekonują inicjatorzy wydania tomu.

Publikacja jest głównym elementem większego projektu edukacyjnego. W jego ramach odbywają się warsztaty dla nauczycieli, podczas których dowiadują się jak zorganizować wycieczkę na Ostrowie Tumskim z własną klasą. W trakcie bieżącego roku projektowi towarzyszyć będą także inne wydarzenia: spotkania ze studentami specjalizacji nauczycielskiej, seminarium dla edukatorów oraz seminarium dla nauczycieli.

Publikacja dostępna bezpłatnie jest na płycie DVD w formie prezentacji multimedialnej. Będzie dystrybuowana również do wszystkich szkół w Poznaniu oraz powiecie poznańskim i do wybranych szkół w województwie wielkopolskim. Podręcznik można także pobrać ze strony internetowej CTK TRAKT.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce