Średniowieczna ludwisarnia w Wągrowcu
Dodane przez emes dnia 20 lipiec 2010 20:15:10

Pozostałości średniowiecznej ludwisarni (warsztat odlewania dzwonów) w Wągrowcu, w pobliżu fary, odkryli archeolodzy z wągrowieckiego Muzeum Regionalnego. >>>


Treść rozszerzona
Ludwisarnię (warsztat odlewania dzwonów) z końca XIV w. lub 1. połowy XV w. odkryli w Wągrowcu (województwo wielkopolskie) archeolodzy z miejscowego Muzeum Regionalnego - Małgorzata Kranca i Tomasz Podzerek oraz współpracujący z nimi Marcin Krzepkowski z Pracowni Dokumentacji Archeologicznej.

Ludwisarnia odkryta została w niewielkiej odległości od wągrowieckiej fary. Znaleziono pozostałości glinianego pieca szybowego służącego do topienia brązu z zachowanym glinianym tyglem wypełnionym brązowym żużlem i węglem drzewnym oraz kolista jama odlewnicza o średnicy prawie 1,5 m., głębokości prawie 1 m., wypełniona w górnej części polepą i żużlem brązowym, z dnem w środkowej części wylepionym grubą warstwą gliny.

Dotychczas w Polsce znanych było siedem tego typu obiektów: z Łekna (ok. 10 km. od Wągrowca), dwie z Poznania, Stargardu Szczecińskiego, Płocka, Malborka i Wrocławia.

Na podstawie: PAP - Nauka w Polsce