Jubileusz 50-lecia Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu - "Czechy idą!"
Dodane przez emes dnia 17 lipiec 2013 08:56:43
Jubileusz 50-lecia Rezerwatu Archeologicznego w GieczuPiknik średniowieczny, pokazy i warsztaty rzemiosła, możliwość posmakowania dawnych potraw i poznania zapachów średniowiecza, gry i zabawy dla najmłodszych - to tylko część atrakcji, jakie przygotowali archeolodzy z okazji 50-lecia Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu (Wielkopolskie). Główną atrakcją jubileuszu będzie inscenizacja najazdu księcia Brzetysława na gród, oparta na przekazie zawartym w "Kronice Czechów" Kosmasa. Impreza odbędzie się 21 lipca. Udział w wydarzeniach jubileuszowych oraz zwiedzanie wystaw muzealnych w Rezerwacie będą tego dnia bezpłatne. >>>
Treść rozszerzona

Jubileusz 50-lecia Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu

Piknik średniowieczny, pokazy i warsztaty rzemiosła, możliwość posmakowania dawnych potraw i poznania zapachów średniowiecza, gry i zabawy dla najmłodszych - to tylko część atrakcji, jakie przygotowali archeolodzy z okazji 50-lecia Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu (Wielkopolskie).

Impreza odbędzie się w niedzielę, 21 lipca.

Jubileusz 50-lecia Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu

Główną atrakcją jubileuszu będzie inscenizacja najazdu księcia Brzetysława na gród, oparta na przekazie zawartym w "Kronice Czechów" Kosmasa. Nowatorską propozycją natomiast będzie quest - rymowana historia Giecza czy historia Rezerwatu z łamigłówkami i zadaniami do indywidualnego przejścia.

Zwiedzanie wystaw muzealnych w Rezerwacie oraz udział w wydarzeniach jubileuszowych będą tego dnia bezpłatne. W organizacji pikniku średniowiecznego wspierać muzealników będzie Towarzystwo Żywej Archeologii z Kalisza, a w inscenizację najazdu Brzetysława zaangażowany jest Sławomir Radbor Uta, znany z projektu Słowiański Mit o Stworzeniu Świata.


Rezerwat Archeologiczny w Gieczu został otwarty w niedzielne popołudnie 21 lipca 1963 r. Jest jednym z najstarszych rezerwatów archeologicznych w Polsce - starsze są jedynie rezerwaty archeologiczne w Biskupinie i Krzemionkach. Do 1985 roku obiekt funkcjonował jako placówka terenowa Muzeum Archeologicznego w Poznaniu; potem został przekazany Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Giecz - grodzisko. Fot. Jan Jerszyński, lic. CC BY-SA 3.0.
Giecz - grodzisko. Fot. Jan Jerszyński, lic. CC BY-SA 3.0.

Prace wykopaliskowe w Gieczu rozpoczęto jesienią 1949 r. Kierował nimi doc. dr Bogdan Kostrzewski z ramienia Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego, przekształconego w 1953 r. w Instytut Historii Kultury Materialnej PAN. Podczas badań doszło do spektakularnego odkrycia fundamentów nigdy nieukończonego książęcego palatium, co stało się impulsem do uznania grodziska w Gieczu za rezerwat archeologiczny i jeden z pomników Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Giecz - fundamenty palatium i rotundy. Fot. Radomil, lic. CC BY-SA 3.0.
Giecz - fundamenty palatium i rotundy. Fot. Radomil, lic. CC BY-SA 3.0.

W 2010 r. budynek muzealny został zmodernizowany. Na zewnątrz grodziska powstała swobodna rekonstrukcja osady wczesnośredniowiecznej, przystosowana do działań edukacyjnych. Wzniesiono również nowy budynek muzealny przeznaczony do organizacji wystaw czasowych.

Giecz - osada edukacyjna. Fot. Wikipek, lic. CC BY-SA 3.0.
Giecz - grodzisko. Fot. Wikipek, lic. CC BY-SA 3.0.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce