Prof. Zofia Kurnatowska uhonorowana Nagrodą Lednickiego Orła Piastowskiego
Dodane przez emes dnia 29 lipiec 2010 19:03:41

Prof. Zofia Kurnatowska, archeolog z Poznania, związana z Instytutem Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk otrzymała Nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego. >>>


Treść rozszerzona

Profesor Zofia Hilczer-Kurnatowska, archeolog z Poznania, zawodowo związana z Instytutem Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk otrzymała Lednickiego Orła Piastowskiego - honorową nagrodę, przyznawaną raz w roku przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego.

Prof. Zofia Kurnatowska zajmuje się głównie badaniem wczesnego średniowiecza, jest autorką wielu publikacji na ten temat. Nagrodę Lednickiego Orła otrzymała za to, że "nie tylko publikuje, ale też aktywnie włącza się w badania terenowe kluczowych ośrodków przedpaństwowych i państwowych, inicjuje programy badawcze, serie wydawnicze, redaguje wydawnictwa, uczestniczy w życiu towarzystw i stowarzyszeń kulturalnych oraz naukowych".

Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego została ustanowiono w 2009 roku. Laureata wyłania siedmioosobowa Kapituła Nagrody, w której z urzędu znajdują się arcybiskup Archidiecezji Gnieźnieńskiej, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich i prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Na podstawie: PAP - Nauka w Polsce