Niespalona czaszka na cmentarzysku popielnicowym w Ciążeniu
Dodane przez emes dnia 05 sierpień 2010 00:15:51

W grobie popielnicowym na cmentarzysku halsztackim w Ciążeniu archeolodzy natknęli się na niespaloną czaszkę dziecka. Znalezisko jest interpretowane jako rzadko spotykany przejaw obrzędowości ludności kultury łużyckiej. >>>


Treść rozszerzona

Niespaloną czaszkę dziecka znaleźli archeolodzy w grobie popielnicowym, przypisywanym przedstawicielowi kultury łużyckiej w Ciążeniu (pow. Słupca). "Odkrycia niespalonych czaszek w grobach kultury łużyckiej należą do rzadkości, a znaleziona przez nas czaszka dziecka, to pierwszy tego typu przypadek znany z terenów Polski" - podkreśla kierownik badań, Ilona Jagielska z Muzeum Ziemi Pyzdrskiej.

Na nietypowy pochówek - w obrębie pradziejowego cmentarzyska z okresu halsztackiego (700-400 lat p.n.e.) - natrafiono podczas nadzoru archeologicznego w Ciążeniu, w trakcie budowy kanalizacji sanitarnej.

W sumie podczas prac archeolodzy odkryli 14 grobów, w tym 11 popielnicowych (skremowane szczątki zmarłych umieszczano w ceramicznych urnach) i 3 jamowe (spalone szczątki składano bezpośrednio do ziemi).

Groby wykonano i wyposażono w różnorodny sposób. Część zmarłych na ostatnią drogę otrzymała pojedyncze, a inni liczne miniaturowe naczynia ceramiczne. Nad większością grobów tuż po ceremonii pogrzebowej wykonano widoczne na powierzchni ziemi konstrukcje kamienne - markowano obecność grobu pojedynczymi głazami lub zwartym brukiem kamiennym.

"Podczas próby odsłonięcia pokazującej się w profilu wykopu popielnicy zadziałał przypadek. Profil uległ oberwaniu odsłaniając przekrój popielnicy i znajdującą się pod nią czaszkę ułożoną sklepieniem w dół. Według analizy antropologicznej spalone kości w urnie należały do osobnika w wieku 35-40 lat, a niespalona czaszka spod popielnicy należała do dziecka 5-6-letniego" - mówi Jagielska.

Archeolodzy łączą odkrycie z zabiegami związanymi ze sferą obrzędowości - przejawami kultu. Nie wykluczają także związku z rzekomo praktykowanym przez przedstawicieli kultury łużyckiej kanibalizmem.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce