"Niezwykłe pradzieje Polski" - kurs archeologiczny na Uniwersytecie Otwartym UW
Dodane przez emes dnia 30 sierpień 2011 12:40:08
Niezwykłe pradzieje Polski. Fot. A. Maciałowicz / PAP - Nauka w Polsce "Niezwykłe pradzieje Polski" to tytuł nowego jesiennego kursu, jaki odbędzie się w ramach Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego. Celem zajęć jest zapoznanie z najstarszymi dziejami ziem Polski - od pojawienia się pierwszych ludzi w epoce kamienia, do przybycia Słowian u schyłku starożytności. Kurs, którego program przewiduje 30 godzin wykładów, połączonych z prezentacją bogatego materiału ilustracyjnego oraz wybranych zabytków lub ich kopii, rozpocznie się 4 października. >>>
Treść rozszerzona

Kurs archeologiczny na Uniwersytecie Otwartym UW

Niezwykłe pradzieje Polski. Fot. A. Maciałowicz / PAP - Nauka w Polsce"Niezwykłe pradzieje Polski" to tytuł nowego jesiennego kursu, jaki odbędzie się w ramach Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem zajęć jest zapoznanie z najstarszymi dziejami ziem Polski - od pojawienia się pierwszych ludzi w epoce kamienia, do przybycia Słowian u schyłku starożytności. To autorski program przygotowany przez pracownika Instytutu Archeologii UW, dr. Andrzeja Maciałowicza.

Kurs, którego program przewiduje 30 godzin wykładów, połączonych z prezentacją bogatego materiału ilustracyjnego oraz wybranych zabytków lub ich kopii, rozpocznie się 4 października.

Słuchacze kursu poznają najważniejsze zagadnienia archeologii starożytnej Polski ukazanych na tle europejskim. Przybyli nauczą się rozpoznawać i datować najważniejsze zabytki archeologiczne, odkrywane na ziemiach Polski.

Kurs ma również rozbudzić świadomość na temat licznych, atrakcyjnych również pod względem turystycznym, stanowisk archeologicznych na terenie Polski. Wśród nich znajdują się kopalnie krzemienia, kamienne kręgi, kurhany czy grodziska.

Na zakończenie kursu dla chętnych przewidziane jest wspólne zwiedzanie wystawy stałej w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.

Kurs jest odpłatny. Rejestracji można dokonać na stronie internetowej tutaj.

Celem Uniwersytetu Otwartego UW, w ramach którego odbywa się opisywany kurs, jest zapewnienie osobom dorosłym różnych form kształcenia się na wysokim poziomie. Ośrodek ten ma ambicję zapewnienia dynamicznego rozwoju kształcenia ustawicznego w Polsce.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce